Lucantin Yellow

1. Tên sản phẩm: Lucantin Yellow
2. Công dụng: Phụ gia bổ sung thức ăn chăn nuôi
3. Thành phần: Apo – 8 – Ester 10%
4. Tính chất: dạng bột, màu đỏ gạch, không tan
5. Khối lượng: 4*5kg/carton, bao nhôm bên trong
6. Nhà sản xuất: BASF
7. Xuất xứ: Đức

Category: