• 0 out of 5

  Canthaxanthin 10 %

  1. Tên sản phẩm: Canthaxanthin 10 %
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Canthaxanthin 10%
  4. Tính chất: dạng bột, màu đỏ đậm, không tan 
  5. Khối lượng tịnh: 20kg/ Bao PE
  6. Nhà sản xuất: NHU Group
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  Carophyll Red 10%

  1. Tên sản phẩm: Carophyll Red 10%
  2. Công dụng: Phụ gia bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Canthaxanthin 10%
  4. Tính chất: dạng bột, màu đỏ tím
  5. Khối lượng tịnh: 20kg/ Bao
  6. Nhà sản xuất: DSM
  7. Xuất xứ: Thụy Sĩ

 • 0 out of 5

  Leader red

  1. Tên sản phẩm: Leader red (Jiu zhou red)
  2. Công dụng: Phụ gia bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Canthaxanthin 10%
  4. Tính chất: dạng bột, màu đỏ 
  5. Khối lượng tịnh: 20kg/ Thùng
  6. Nhà sản xuất: LEADER 
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  Lucantin Pink

  1. Tên sản phẩm: Lucantin Pink
  2. Công dụng: Phụ gia bổ sung sắc tố trong TĂCN
  3. Thành phần: Astaxanthin 10%
  4. Tính chất: dạng bột, màu tím, không tan
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/ Thùng, bao nhôm bên trong
  6. Nhà sản xuất: BASF
  7. Xuất xứ: Đức

 • 0 out of 5

  Lucantin Red

  1. Tên sản phẩm: Lucantin Red
  2. Công dụng: Phụ gia bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Canthaxanthin 10%
  4. Tính chất: dạng bột, màu đỏ, không tan
  5. Khối lượng: 4*5kg/carton, bao nhôm bên trong
  6. Nhà sản xuất: BASF
  7. Xuất xứ: Đức

 • 0 out of 5

  Lucantin Yellow

  1. Tên sản phẩm: Lucantin Yellow
  2. Công dụng: Phụ gia bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Apo – 8 – Ester 10%
  4. Tính chất: dạng bột, màu đỏ gạch, không tan
  5. Khối lượng: 4*5kg/carton, bao nhôm bên trong
  6. Nhà sản xuất: BASF
  7. Xuất xứ: Đức