Quy định và hình thức thanh toán

Việc thanh toán được quy định trong Hợp đồng mua bán giữa bên mua là quý khách và bên bán là Công ty TNHH Vitamin Toàn Cầu. Trường hợp việc mua bán không có Hợp đồng hoặc Hợp đồng không có các điều khoản về thanh toán thì sẽ thực hiện theo các điều dưới đây:

  1. Quy định thanh toán Theo quy định của pháp luật, hàng hóa chúng tôi xuất bán luôn có hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) đi kèm. Quý khách có nghĩa vụ nhận, giữ hóa đơn này từ chúng tôi và trình ra khi cần thiết để chứng minh cho việc mua bán cũng như nguồn gốc của hàng hóa mà quý khách đã nhận.
  2. Hình thức thanh toán– Tiền mặt: chúng tôi chấp nhận quý khách thanh toán tiền mặt nếu giá trị hàng hóa nhỏ hơn 20 triệu VND. Nếu giá trị hàng từ 20 triệu trở lên, chúng tôi chỉ chấp nhận thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng.– Chuyển khoản ngân hàng: quý khách có thể chuyển khoản ngân hàng cho chúng tôi bất kể giá trị hàng hóa là bao nhiêu. Thông tin chuyển khoản sẽ được chúng tôi cung cấp cho quý khách.

    – Thời điểm thanh toán: tùy theo thỏa thuận, quý khách có thể thanh toán trước, trong, hoặc sau thời điểm giao nhận hàng. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng tốt nhất cho việc thanh toán của quý khách.