• 0 out of 5

  50% Vitamin E Powder

  1. Tên sản phẩm: 50% Vitamin E Powder (Feed Grade)
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin E 50%
  4. Tính chất: dạng bột, màu trắng hoặc vàng nhạt, không tan trong nước
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/ Bao
  6. Nhà sản xuất: Jilin Beisha 
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  Cuxavit E 50

  1. Tên sản phẩm: Cuxavit E 50
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin E 50%
  4. Tính Chất: dạng hạt mịn, màu trắng, không tan trong nước
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/bao
  6. Nhà sản xuất: Kaesler Nutrition GmbH
  7. Xuất xứ: Đức

 • 0 out of 5

  Lutavit E 50

  1. Tên sản phẩm: Lutavit E 50
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin E 50%
  4. Tính chất: dạng bột, màu trắng, không tan trong nước
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/ Bao
  6. Nhà sản xuất: BASF
  7. Xuất xứ: Đức

 • 0 out of 5

  Lutavit E 50S

  1. Tên sản phẩm: Lutavit E 50S
  2. Công dụng: dinh dưỡng bổ sung thức ăn chăn nuôi 
  3. Thành phần: Vitamin E
  4. Tính chất: dạng bột trắng mịn, phân tán trong nước
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/ Thùng
  6. Nhà sản xuất: BASF
  7. Xuất xứ: Đức

 • 0 out of 5

  Microvit E Promix 50

  1. Tên sản phẩm: Microvit E Promix 50
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin E 50% 
  4. Tính chất: dạng bột, màu trắng đến vàng nhạt
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/ Bao
  6. Nhà sản xuất: Adisseo
  7. Xuất xứ: Pháp

 • 0 out of 5

  Vitamin E 

  1. Tên sản phẩm: Vitamin E 
  2. Công dụng: Nguyên liệu, dinh dưỡng bổ sung
  3. Thành phần: Vitamin E Acetate 98%
  4. Tính chất: Lỏng, màu vàng sáng, tan trong dầu
  5. Khối lượng tịnh: 20kg/ Drum
  6. Nhà sản xuất xứ: NHU Group
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  Vitamin E 

  1. Tên sản phẩm: Vitamin E 
  2. Công dụng: Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: DL-A-Tocopheryl Acetate 
  4. Tính Chất: dạng dầu, màu vàng, không tan trong nước
  5. Khối lượng tịnh: 20kg/thùng, 
  6. Nhà sản xuất: ZMC 
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  Vitamin E 50%

  1. Tên sản phẩm: Vitamin E 50%
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin E 50%
  4. Tính chất: dạng hạt mịn,màu trắng ngà, không tan trong nước
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/ Bao
  6. Nhà sản xuất: ZMC
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  Vitamin E 50%

  1. Tên sản phẩm: Vitamin E 50%
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin E 50%
  4. Tính chất: dạng hạt, màu trắng, không tan
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/ Bao giấy 3 lớp
  6. Nhà sản xuất: NHU
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  Vitamin E 50%

  1. Tên sản phẩm: Vitamin E 50%
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin E 50%.
  4. Tính Chất: dạng hạt mịn, màu trắng ngà, không tan trong nước 
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/ Bao
  6. Nhà sản xuất: NENTER 
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  VITAMIN E 50% CWS

  1. Tên sản phẩm: VITAMIN E 50% CWS
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin E 50% CWS
  4. Tính chất: dạng bột,màu trắng, tan trong nước
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/bao
  6. Nhà sản xuất: NHU Group
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  Vitamin E-Acetate

  1. Tên sản phẩm: Vitamin E-Acetate
  2. Công dụng: dinh dưỡng bổ sung 
  3. Thành phần: Vitamin E 98%
  4. Tính chất: dạng dầu, màu vàng, không tan trong nước
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/ Thùng
  6. Nhà sản xuất: BASF
  7. Xuất xứ: Đức