• 0 out of 5

  Ascorbic Acid

  1. Tên sản phẩm: Ascorbic Acid (Vitamin C 99%)
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin C 99%
  4. Tính chất: dạng bột, màu trắng
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/ Thùng
  6. Nhà sản xuất: CSPC Weisheng
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  Ascorbic Acid

  1. Tên sản phẩm: Ascorbic Acid (Vitamin C 99%)
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin C 99%
  4. Tính chất: dạng bột, màu trắng
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/Thùng
  6. Nhà sản xuất: Shandong Tianli
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  Ascorbic Acid

  1. Tên sản phẩm: Ascorbic Acid (Vitamin C 99%)
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin C 99%
  4. Tính chất: dạng bột, màu trắng
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/ Thùng
  6. Nhà sản xuất: Luwei
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  Ascorbic Acid

  1. Tên sản phẩm: Ascorbic Acid (Vitamin C 99%)
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin C 99%
  4. Tính chất: dạng bột, màu trắng
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/ Thùng
  6. Nhà sản xuất: Ningxia Qiyuan
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  Ascorbic Acid

  1. Tên sản phẩm: Ascorbic Acid (Vitamin C 99%)
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin C 99%
  4. Tính chất: dạng bột, màu trắng
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/Thùng
  6. Nhà sản xuất: Anhui Tiger
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  Coated Ascorbic Acid 97%

  1. Tên sản phẩm: Coated Ascorbic Acid 97% (Vitamin C97%)
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin C 97%
  4. Tính chất: dạng hạt, màu trắng
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/ Thùng
  6. Nhà sản xuất: Ningxia Qiyuan
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  Coated Vitamin C 97%

  1. Tên sản phẩm: Coated Vitamin C 97%
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin C 97%
  4. Tính chất: dạng bột, màu trắng hoặc vàng nhạt
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/ Thùng
  6. Nhà sản xuất: Anhui Tiger
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  Coated Vitamin C 97%

  1. Tên sản phẩm: Coated Vitamin C 97%
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin C 97%
  4. Tính chất: dạng hạt nhỏ, trắng hoặc vàng nhạt
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/carton
  6. Nhà sản xuất: Hangzhou Vega
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  L-Ascorbate-2-Monophosphate 35% – Anhui Tiger (TQ)

  1. Tên sản phẩm: Vitamin C Monophosphate 35%
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin C 35%
  4. Tính chất: dạng bột, màu trắng hoặc vàng nhạt
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/ Bao
  6. Nhà sản xuất: Anhui Tiger
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  L-Ascorbate-2-Monophosphate 35% – CSPC (TQ)

  1. Tên sản phẩm: L – Ascorbate – 2 – Monophosphate 35%
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin C 35%
  4. Tính chất: dạng bột, màu trắng hoặc vàng nhạt
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/ Thùng
  6. Nhà sản xuất: CSPC Weisheng
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • Placeholder
  0 out of 5

  L-Ascorbate-2-Phosphate 35% – Luwei (TQ)

  1. Tên sản phẩm: L-Ascorbate – 2 – Phosphate (Vitamin C35%)
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin C 35%
  4. Tính chất: dạng bột, màu trắng hoặc vàng nhạt
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/ Bao
  6. Nhà sản xuất: Luwei
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  L-Ascorbate-2-Phosphate 35% – Tianli (TQ)

  1. Tên sản phẩm: L-Ascorbate – 2 – Phosphate (Vitamin C35%)
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin C 35%
  4. Tính chất: dạng bột, màu trắng hoặc vàng nhạt
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/ Bao
  6. Nhà sản xuất: Shandong Tianli
  7. Xuất xứ: Trung Quốc