• 0 out of 5

   Vitamin B1

  1. Tên sản phẩm: Vitamin B1
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Thiamine Mononitrate
  4. Tính chất: dạng bột, màu trắng
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/ Drum, bao nilon bên trong
  6. Nhà sản xuất: Xinfa Pharmaceutical
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  Calcium D-pantothenate

  1. Tên sản phẩm: Calcium D-pantothenate
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin B5
  4. Tính chất: dạng bột, màu trắng,tan trong nước
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/carton
  6. Nhà sản xuất: Jiangxi Brother
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  Cuxavit B1 Mononitrate 

  1. Tên sản phẩm: Cuxavit B1 Mononitrate (Vitamin B1)
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin B1
  4. Tính chất: dạng bột, màu trắng, tan trong nước
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/Carton, bao nilon bên trong
  6. Nhà cung cấp: Kaesler Nutrition GmbH
  7. Xuất xứ: Đức

 • 0 out of 5

  Cuxavit B12 (1%)

  1. Tên sản phẩm: Cuxavit B12 (1%)
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin B12
  4. Tính chất: dạng bột, màu nâu đỏ, tan trong nước
  5. Khối lượng tịnh: 20kg/ Carton, bao nilon bên trong
  6. Nhà sản xuất: Kaesler Nutrition GmbH
  7. Xuất xứ: Đức

 • 0 out of 5

  Cuxavit B6 (Vitamin B6)

  1. Tên sản phẩm: Cuxavit B6 (Vitamin B6)
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin B6 99%
  4. Tính chất: dạng bột, màu trắng, tan trong nước
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/ Carton, bao nilon bên trong
  6. Nhà cung cấp: Kaesler Nutrition GmbH
  7. Xuất xứ: Đức

 • 0 out of 5

  Cuxavit Calpan

  1. Tên sản phẩm: Cuxavit Calpan
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin B5 98%
  4. Tính Chất: dạng bột, màu trắng, tan trong nước
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/ Carton, bao nilon bên trong
  6. Nhà cung cấp: Kaesler Nutrition GmbH
  7. Xuất xứ: Đức

 • 0 out of 5

  Cuxavit Folid Acid

  1. Tên sản phẩm: Cuxavit Folid Acid (Vitamin B9)
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin B9 98%
  4. Tính chất: dạng bột, màu vàng cam, không tan
  5. Khối lượng tịnh: 10kg/carton, bao nilon bên trong
  6. Nhà sản xuất: Kaesler Nutrition GmbH
  7. Xuất xứ: Đức

 • 0 out of 5

  Cuxavit Niacin (Vitamin B3)

  1. Tên sản phẩm: Cuxavit Niacin (Vitamin B3)
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin B3
  4. Tính chất: dạng bột, màu trắng, không tan trong nước
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/Bao
  6. Nhà sản xuất: Kaesler Nutrition GmbH
  7. Xuất xứ: Đức

 • 0 out of 5

  Cuxavit Nicotinamide

   

  1. Tên sản phẩm: Cuxavit Nicotinamide
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin B3
  4. Tính Chất: dạng bột, màu trắng, tan trong nước
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/ Thùng
  6. Nhà cung cấp: Kaesler Nutrition GmbH
  7. Xuất xứ: Đức

 • 0 out of 5

  Cyanocobalamin

  1. Tên sản phẩm: Cyanocobalamin (Vitamin B12)
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin B12
  4. Tính chất: dạng bột tinh thể, màu đỏ sẫm
  5. Khối lượng tịnh: 1kg/ tin
  6. Nhà sản xuất: Hebei Yuxing
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  D-Calcium Pantothenate

  1. Tên sản phẩm: D-Calcium Pantothenate (Vitamin B5 98%)
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin B5 98%
  4. Tính chất: dạng bột, màu trắng, tan trong nước
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/ Carton, bao nilon bên trong
  6. Nhà sản xuất: XINFA Pharmaceutical
  7. Xuất xứ: Trung Quốc

 • 0 out of 5

  D-Calcium Pantothenate

  1. Tên sản phẩm: D-Calcium Pantothenate (Vitamin B5 98%)
  2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi
  3. Thành phần: Vitamin B5 98%
  4. Tính chất: dạng bột, màu trắng, tan trong nước
  5. Khối lượng tịnh: 25kg/Carton, bao nilon bên trong
  6. Nhà sản xuất: Shandong Hwatson Biochem
  7. Xuất xứ: Trung Quốc