Chính sách vận chuyển và giao nhận

Việc vận chuyển và giao nhận hàng hóa được quy định trong Hợp đồng mua bán giữa bên mua là quý khách và bên bán là Công ty TNHH Vitamin Toàn Cầu. Trường hợp việc mua bán không có Hợp đồng hoặc Hợp đồng không có các điều khoản về vận chuyển và giao nhận hàng hóa thì sẽ thực hiện theo các điều dưới đây:

1/. Thời gian giao hàng, địa điểm giao hàng và chi phí vận chuyển sẽ được ghi rõ trong từng Đơn đặt hàng.

2/. Trước khi giao hàng, Bên Bán sẽ báo cho Bên Mua để thống nhất giao hàng. Trong trường hợp có lý do bất khả kháng như thiên tai, thời tiết, giao thông, hãng tàu. Bên Bán sẽ thông báo bằng văn bản và hai bên sẽ bàn bạc để điều chỉnh thời gian giao hàng.

3/. Hàng hóa có thể được giao một lần hay nhiều lần tùy theo thỏa thuận của hai bên.

4/. Bên Mua có trách nhiệm kiểm tra số lượng, phẩm chất, quy cách hàng tại phương tiện vận chuyển của Bên Bán và đưa hàng vào kho Bên Mua khi Bên Bán giao hàng.

5/. Trường hợp giao nhận hàng theo nguyên đai, nguyên kiện, nếu sau khi nhập kho Bên Mua mới phát hiện có vi phạm thì phải lập biên bản gọi cơ quan kiểm tra trung gian (Vina control) đến xác nhận và phải gửi đến bên bán trong hạn 07 ngày tính từ khi lập biên bản. Sau 15 ngày nếu bên bán đã nhận được biên bản mà không có ý kiến gì coi như đã chịu trách nhiệm bồi thường lô hàng đó.